Best Method

උසස් පෙළ ජාතික හා දිස්ත්‍රික් මට්ටමේ ප්‍රතිඑල ලබාගැනීම සඳහා ම අපගේ ඉගැන්වීම් හා ඇගයීම් ක්‍රමවේදය සකස් කර ඇත. එබැවින්, විශ්වවිද්‍යාල හා උසස් අධ්‍යාපන පාඨමාලා ඉලක්ක කරන   සිසුන් සඳහා අප පාඨමාලාව වඩාත් උචිත වන ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *